Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi en tydlig policy för behandling av personuppfiter. Den kan kan du läsa om här nedan. Policyn utgår från de två lagar som styr behandlingen av personuppgifter inom optikbranschen; Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen (GDPR).

Policyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser och för att kunna ge dig bra service och korrekt behandling avseende synvård. De personuppgifter som är relaterade till synundersökningar och synvård hanteras i vår journalföring gällande medicinska uppgifter.Dessa uppgifter faller under Patientdatalagen och de är vi skyldiga att lagra i minst 10 år.

Vi vill också ge dig en god service i form av uppföljande kallelser, riktade erbjudanden till dig samt samt allmän information som du kan ha nytta av.  Vi behöver också på en övergripande nivå  kunna ta fram summerande rapporter ur vårt kundregister, där personuppgifter ligger till grund, men aldrig redovisas på individnivå. För de typerna av behandling behöver vi ditt samtycke. Är du ny kund så ställer vi den frågan till dig. Är du befintlig kund så har vi i de flesta fall ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer exempel på personuppgifter, utöver journaluppgifterna från synundersökningar, som vi behandlar:

 • Namn
  Adress
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ålder
 • Titel
 • Betal-/kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Ev. övriga uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss genom en bokning via telefon, i butiken eller på vår webbplats.
 • Uppgifter som vi får från offentliga register, såsom dina adressuppgifter kopplade till ditt personnummer.
 • Uppgifter som uppstår i samband med betalning
 • Uppgifter som registeras i din journal i samband med en synundersökning och tillhörande recept.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa.

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är företagets VD Johanna Renge.

Vid frågor gällande personuppgiftspolicyn samt dina rättigheter som kund, vänligen kontakta oss via info@djursholmsoptik.se

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt på plats för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast anställda inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.
I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

För att du som kund ska kunna få ta del av den kostnadsfria försäkring som ingår när du köper glasögon så delar vi dina personuppgifter till försäkringsdistributören Evoli AB. De uppgifter som lämnas vidare är då:

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mejladress

//