Ögonhälsoundersökning

Idag har ca en halv miljon människor i Sverige en ögonsjukdom utan att veta om det. När sjukdomen väl upptäcks kan den kan vara i ett stadium som gör den svårbehandlad.

Med en Ögonhälsoundersökning får Du en komplett bild av hur Dina ögon mår. Ju tidigare eventuella symptom på sjukdomar kan upptäckas desto bättre blir förutsättningarna för behandling. Det gäller flera allvarliga ögonsjukdomar som glaukom (grön starr), makuladegeneration (åldersförändringar i gula fläcken), diabetes-retinopati samt katarakt (grå starr).

Vår Ögonhälsoundersökning innefattar fem moment:

  1. En komplett synundersökning, som visar dina ögons synförmåga och vilken glasögonstyrka du behöver.
  2. Mätning av ögats tryck – ett för högt tryck kan indikera glaukom ( grön starr ).
  3. Mätning av hornhinnans tjocklek, vilket är en kompletterande metod för att få fram ögats sanna tryck.
  4. Synfältsundersökning som visar om du har några bortfall i ditt synfält, vilket kan vara tecken på bla glaukom.
  5. eller makuladegeneration.
  6. Fotografering av ögonbotten, vilket visar din näthinnas hälsostatus.

Resultaten av Din Ögonhälsoundersökning analyseras och bedöms av Docent Mats Söderström, specialist i ögonsjukdomar, verksam vid Stockholms Ögonklinik, Sophiahemmet.

Du får en skriftlig dokumentation av Dina ögons hälsostatus. Vid behov kommer Du att erbjudas en tid till ögonläkare

för kompletterande undersökningar och ev. behandling. Vår Ögonhälsoundersökning är en god investering för att förhindra allvarliga framtida ögonproblem. Undersökningen tar upp till en timma och är helt smärtfri.