Kontaktlinsundersökning

Som kontaktlinsbärare bör Du låta undersöka ögon och linser minst en gång per år. Det är mycket viktigt för ett säkert och komfortabelt linsbärande. Vi kontrollerar linsernas passform, hur Du ser med dem samt att ögonen mår bra. Vi analyserar tårfilmen, ögonlocken och hornhinnans status. Vi rekommenderar Dig ev. byte av linstyp.