Synundersökning

Hur ofta Din synförmåga bör undersökas är individuellt, men vanligt är vartannat år. Vi gör alltid en grundlig synundersökning, med modern utrustning, för att Du ska få bästa möjliga glasögon och kontaktlinser.

Om vi då ser förändringar i ögat som kan vara tecken på sjukdomssymptom, så rekommenderar vi Dig en fullständig Ögonhälsoundersökning.

Kontaktlinsundersökning

Som kontaktlinsbärare bör Du låta undersöka ögon och linser minst en gång per år. Det är mycket viktigt för ett säkert och komfortabelt linsbärande. Vi kontrollerar linsernas passform, hur Du ser med dem samt att ögonen mår bra. Vi analyserar tårfilmen, ögonlocken och hornhinnans status. Vi rekommenderar Dig ev. byte av linstyp.

Körkortsintyg

Vi hjälper Dig med synintyget som Du behöver för att skaffa eller förnya ditt körkort. Intyget registreras direkt hos transportstyrelsen.